info@vi-educatie.nl
V&I header
V&I trainingen
V&I, incidenten

V&I Educatie.
Veiligheid en integriteit op úw school

Op scholen komen elke dag veel verschillende mensen samen om te werken en te leren. Als iedereen op een opbouwende manier met elkaar omgaat, komen veiligheid en integriteit niet in gedrang. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Bovendien komen er ook veel personen van buitenaf op het schoolterrein. Zelfs al zou er intern dus geen probleem zijn, is daar altijd nog de dreiging van buitenaf.

Hoe goed heeft uw school de zaken op orde wat betreft veiligheid? Is er een actueel en accuraat veiligheidsplan? Hoe voorkomt u dat leerlingen met een afwijkende mening hun gelijk gaan halen met agressieve methodes? Hoe gaat u te werk wanneer u vermoedens van radicalisering heeft? En waar kunnen uw personeelsleden terecht als zij te maken krijgen met schending van integriteit? Angst is geen goede drijfveer, maar risico’s negeren is evenmin de oplossing. Daarom biedt V&I Educatie uw school de handvatten om veiligheid en integriteit integraal op de agenda te zetten. Bovendien nemen we u de zorg over deze onderwerpen uit handen met onze producten en dienstverlening. Op deze website leest u meer informatie over het aanbod van V&I Educatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn voor uw school? Neem dan contact met ons op.

Vragen over veiligheid en integriteit?

Heeft u na het lezen van onze informatie vragen?
Neem gerust per e-mail contact met ons op of bel ons op (088) 011 88 26.

Bij calamiteiten, veiligheidsproblemen of meldingen van schending van integriteit:
V&I LOKET 088 011 88 22 (24/7)

 

Advies

Weerbaarheidstraining en training gedragsprofilering voor uw personeelsleden.

Incidenten

Professionele beoordeling van uw veiligheidsplan inclusief verbeterrapportage.

Opleidingen

Advisering en training voor een veilig en positief onderwijsklimaat

Trainingen

Preventie en aanpak van gedragsproblemen, pesten en huiselijk geweld.

Klachten

Aansprekend lesmateriaal voor leerlingen om veiligheid en integriteit bespreekbaar te maken.

Online loket

Technische en sociale kennis gecombineerd voor monitoring van online communicatie.

Meer weten?

Bel Wico Verbaan voor een
vrijblijvend gesprek!

Mobiel: 06 – 83 645 095.
Mailen kan ook:
wverbaan@vi-educatie.nl